Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

Vydavateľstvo

Vydavateľstvo

Vydavateľstvo Nitrava s.r.o. bolo založené v roku 2011. Prvou publikáciou, ktorú uviedlo na slovenský knižný trh bol zborník príspevkov z vedeckej konferencie Forum Slavica s názvom Cyril a Metod. Filozofiou vydavateľstva je prinášať na trh hodnotné knihy popredných slovanských spisovateľov a tak propagovať slovanskú kultúru, dejiny, umenie a slovanskú vzájomnosť.

Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna
Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Slovanstvo a svet budúcnosti
Slovanstvo a svet budúcnosti
Skazky národa Slovenov
Skazky národa Slovenov
Kráľovstvo Slovanov
Kráľovstvo Slovanov
Starodávna minulosť kozáctva
Starodávna minulosť kozáctva
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
Michail Ošlakov: Génius Stalin
Michail Ošlakov: Génius Stalin
Oľga Beregová: Symboly Slovanov
Oľga Beregová: Symboly Slovanov

Doteraz sme vydali týchto 15 publikácií

2009
01 | Slovania, téma aktuálna - zborník . ISBN: 978-80-970632-9-0
2013
02 | Cyril a Metod - zborník . ISBN: 978-80-971290-1-9
2014
03 | Atlas slovenských kaštieľov a kúrií 1 - Bratislavský kraj . ISBN: 978-80-971290-2-6
04 | Slovo a písmo Slovanov - zborník //
2015
05 | Štúr a slovanstvo - zborník //
06 | Slovanstvo a svet budúcnosti //
2016
07 | Skazky národa Slovanov //
08 | Kráľovstvo Slovanov //
2017
09 | Starodávna minulosť kozáctva //
10 | BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ //
2018
11 | BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ //
12 | Viktor Timura: Generácia Všeslávie //
13 | BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA //
14 | Michail Ošlakov: Génius Stalin //
2019
15 | Oľga Beregová: Symboly Slovanov //

Pripravujeme

Atlas slovenských kaštieľov a kúrií 2 - Trnavský kraj
Fórum Slavica 2010/2011 - zborník
Pôvodná kultúra Slovanov - zborník
Slovania a Slovieni (Viktor Timura) - video
Slovenská ornamentika
Symbol a ornament v živote Slovanov - zborník
Škola slovenského ornamentu

Podrobnejšie informácie o našich publikáciách sú uverejnené na internetových stránkach www.slavica.sk
alebo v internetovom obchode www.slavia.biz.

Miloš Zverina počas filmovania dokumentárneho filmu s pánom Viktorom Timurom v kaštieli v Oponiciach
december 2016
Oľga Beregová: Symboly Slovanov
Michail Ošlakov: Génius Stalin
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
Starodávna minulosť kozáctva
Kráľovstvo Slovanov
Skazky národa Slovenov
Slovanstvo a svet budúcnosti
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna