Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

Projekty

Projekty

Spoločnosť Nitrava s.r.o. sa okrem obchodovaní s nehnuteľnosťami a vydavateľskou činnosťou zaoberá aj realizáciou rôznych investičných a developérskych projektov.

Projekt Svetlov (Alekšince)

Prezentácia Svetlov 01
Prezentácia Svetlov 02
Prezentácia Svetlov 03
Prezentácia Svetlov 04
Prezentácia Svetlov 05
Prezentácia Svetlov 06
Prezentácia Svetlov 07
Prezentácia Svetlov 08
Prezentácia Svetlov 09
Prezentácia Svetlov 10
Prezentácia Svetlov 11
Prezentácia Svetlov 12
Prezentácia Svetlov 14
Prezentácia Svetlov 16
Prezentácia Svetlov 18
Prezentácia Svetlov 20
Prezentácia Svetlov 22
Prezentácia Svetlov 24