Vydavateľstvo

Michail Ošlakov: Génius Stalin

Objaviť najzložitejšie tajomstvá „stalinského obdobia“ z poznania dobových dokumentov je cesta ako pochopiť dejinné udalosti tejto éry. Autor knihy Michail Ošlakov niekoľko rokov z odborných dôvodov pri príprave knihy podrobne preštudoval archívne dokumenty okolo politiky spomínaného obdobia.


Nemali by sme zabúdať na skutočnosť, akým bolo obdobie „Éry Stalina“, obdobie plné kontrastov a to aj z hľadiska posudzovania mnohých historikov. V súčasnosti je na slovenskom knižnom trhu niekoľko kníh a publikácii o Stalinovi a dobe v ktorej vládol. Čitateľ, ktorý sa zaujíma o dotvorenie si vlastného názoru o dejinnej epoche Ruska počas pôsobenia Stalina si určite v tejto knihe nájde informácie, ktoré mu buď potvrdia jeho doterajšie poznanie alebo ho vyvrátia. Je na samotnom posúdení čitateľa, či z overených historických fondov a dokumentov si doplní svoje znalosti a názor na kontroverznú osobu Stalina a obdobie jeho vlády v Rusku.

Úlohou prekladu tejto knihy, nebolo a nie je propagovať dané obdobie, ale priniesť ďalšie poznatky možno z pohľadu iného ako doteraz čitateľ mal, aby si čitateľ utvrdil, resp. znegoval vlastné doterajšie poznanie. Z rozprávania autora vieme, že kniha bude preložená i do iných jazykov, pričom samotný autor neobhajuje spomínanú osobu Stalina ale prináša mnohé dobové fakty, dokumenty a agendu, ktorú získal zhromažďovaním z historických fondov, archívov a zachovaných písomností.

Veríme, že niektorých z Vás kniha zaujme.
Vydavateľ Nitrava s.r.o.
december 2018

Kniha je doručovaná Slovenskou poštou doporučene na adresu zákazníka. Knihu odosielame po pripísaní sumy na bankový účet. Poštovné pri 1-2 ks 3,50 €, pri objednávke troch a viac kníh 3,90 €. Cena knihy je 19,00 €.

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK62 0900 0000 0051 4068 2085
BIC/SWIFT - GIBASKBX

Objednávka knihy Michail Ošlakov: Génius Stalin

Formulár na záväznú objednávku knihy.