Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

5.0/5 rating 1 vote

NA PREDAJ 22 ÁROVÝ POZEMOK SPOLU S BYTOVÝM DOMOM V NITRE, ŠIRŠOM CENTRE.

NA PREDAJ 22 ÁROVÝ POZEMOK SPOLU S BYTOVÝM DOMOM V NITRE, ŠIRŠOM CENTRE.
Cabajská 1144/29, 949 01 Nitra
NA PREDAJ 22 ÁROVÝ POZEMOK SPOLU S BYTOVÝM DOMOM V NITRE, ŠIRŠOM CENTRE.
Katastrálne územie: Nitra,
Výmera pozemku: cca 2.200 m2
ÚP: Zástavba uličná 2 NP
Koeficient zastavanosti: 0,6
Vek stavby: postavená začiatkom 20 st.
Materiál: Plná tehla
IS: Všetky IS na pozemku

CENA: Najvyššia ponuka (ponukové konanie).

DŇA 9.11.2017 SA USKUTOČNÍ PONUKOVÉ KONANIE, KDE SA ZA PRÍTOMNOSTI MAJITEĽOV NEHNUTEĽNOSTI USKUTOČNÍ VYHODNOTENIE PREDLOŽENÝCH PONÚK.

Miesto Ponukového konania:
Reštaurácia Karla, Wilsonovo nábrežie 88, NitraPísomné ponuky prosíme doručiť a) poštou na adresu Miloš Zverina, Botanická 1, 949 01 Nitra s označením "ponuka Nitra 22/17" alebo b) e-mailom na adresu zverina@nitrava.com alebo kancelaria@nitrava.com

. Ponuku je možné doručiť aj v daný deň osobne na vyhodnotenie dňa 9.11.2017 do 15.30 hodiny do reštaurácie Karla, Wilsonovo nábrežie 88.
INFO: 0915.109.205

inžinierske siete:

voda | studňa | plyn | elektrina | kanalizácia

Zdieľať

realitný maklér

  • Miloš Zverina
    0915 109 205

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.

Oľga Beregová: Symboly Slovanov
Michail Ošlakov: Génius Stalin
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
Starodávna minulosť kozáctva
Kráľovstvo Slovanov
Skazky národa Slovenov
Slovanstvo a svet budúcnosti
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna