Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

Pôda, lesy, pasienky

  • cena: dohodou
  • vlastníctvo: osobné

na predaj, pozemky na výstavbu rodinných domov

Pozemky ležia na začiatku obce Sľažany, pri hlavnej ceste. Ide o ornú pôdu určenú na stavebné účely - individuálna bytová výstavba. Celková rozloha ponúkaného územia je 25.000 m2.
  • cena: 22 euro/m2
  • vlastníctvo: osobné
Oľga Beregová: Symboly Slovanov
Michail Ošlakov: Génius Stalin
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
Starodávna minulosť kozáctva
Kráľovstvo Slovanov
Skazky národa Slovenov
Slovanstvo a svet budúcnosti
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna