Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

Komerčné nehnuteľnosti

NA PREDAJ 22 ÁROVÝ POZEMOK SPOLU S BYTOVÝM DOMOM V NITRE, ŠIRŠOM CENTRE.

NA PREDAJ 22 ÁROVÝ POZEMOK SPOLU S BYTOVÝM DOMOM V NITRE, ŠIRŠOM CENTRE.
Katastrálne územie: Nitra,
Výmera pozemku: cca 2.200 m2
ÚP: Zástavba uličná 2 NP
Koeficient zastavanosti: 0,6
Vek stavby: postavená začiatkom 20 st.
Materiál: Plná tehla
IS: Všetky IS na pozemku

CENA: Najvyššia ponuka (ponukové konanie).

DŇA 9.11.2017 SA USKUTOČNÍ PONUKOVÉ KONANIE, KDE SA ZA PRÍTOMNOSTI MAJITEĽOV NEHNUTEĽNOSTI USKUTOČNÍ VYHODNOTENIE PREDLOŽENÝCH PONÚK.

Miesto Ponukového konania:
Reštaurácia Karla, Wilsonovo nábrežie 88, NitraPísomné ponuky prosíme doručiť a) poštou na adresu Miloš Zverina, Botanická 1, 949 01 Nitra s označením "ponuka Nitra 22/17" alebo b) e-mailom na adresu zverina@nitrava.com alebo kancelaria@nitrava.com

. Ponuku je možné doručiť aj v daný deň osobne na vyhodnotenie dňa 9.11.2017 do 15.30 hodiny do reštaurácie Karla, Wilsonovo nábrežie 88.
INFO: 0915.109.205

  • cena: ponuková súťaž
  • vlastníctvo: osobné

na predaj komerčná budova, Nitra, Dolné Krškany

Na predaj novorekonštruovaná polyfunkčná budova (administratívne a obchodné priestory) v mestskej časti Nitra- Dolné Krškany (smer Nitra- Nové Zámky). Celková výmera pozemkov je 916 m2, z toho 451 m2 sú zastavané plochy a nádvoria a 465 m2 sú Záhrady. Ide o trojpodlažnú budovu v tomto čase plne obsadenú nájomníkmi. Budova je podpivničená. Ročný zisk z nájmou je cca 1.000.000,00 SKK. Znaleckým posudkom bola budova ohodnotená na 570.000,00 EUR. Objekt administratívnej budovy súp. č. 557 sa nachádza na parcele č. 619/2 katastrálne územie Dolné Krškany na ulici Biovetská č. 7. Pôvodná budova bola postavená ako rodinný dom. Neskôr po zmene vlastníckych vzťahov po totálnej rekonštrukcii, prestavbe a dostavbe v roku 2008 až doteraz je využívaná na administratívne účely prakticky ako novostavba. Objekt je napojený na verejný vodovod, plynovod a elektrickú sieť. Odkanalizovanie do vlastnej žumpy. Údržba objektu je výborná, technický stav zodpovedá primeranému opotrebeniu a základnej životnosti pri použitých materiáloch a úrovne ich spracovania min. 120 rokov.
  • cena: dohodou
  • vlastníctvo: osobné
Oľga Beregová: Symboly Slovanov
Michail Ošlakov: Génius Stalin
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
Starodávna minulosť kozáctva
Kráľovstvo Slovanov
Skazky národa Slovenov
Slovanstvo a svet budúcnosti
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna