Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

Dobročinnosť

Dobročinnosť

Firma Nitrava s.r.o. podporuje projekty ako napríklad:
Slavica festival, Forum Slavica, Bibliotéka Slavica a pod.

Slavica festival

Folklor 09
Folklor 11
Folklor 08
Folklor 07
Folklor 04
Folklor 10
Folklor 06
Folklor 01
Folklor 03
Folklor 02
Folklor 12
Folklor 05

Medzinárodný folklórny festival Slavica Festival je hlavne prehliadkou folklórnych súborov z jednotlivých slovanských krajín, je určený pre širokú verejnosť, ktorú oslovuje ľudový tanec a spev a tradičná ľudová kultúra Slovanov. V rámci projektu Dni Slovanov vznikol s cieľom podporiť kultúrnu výmenu medzi krajinami slovanského sveta. Na festival sú pozývané najmä folklórne skupiny zamerané na prezentáciu tradičného ľudového tanca a spevu zo slovanského jazykového a kultúrneho prostredia. Festival sa uskutočňuje v rámci slávností Nitra, milá Nitra. Folklór patrí u slovanských národov a komunít k tým prejavom ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, na ktorý môžu byť ich príslušníci právom hrdí. Vyznačuje sa veľkou variabilitou a bohatstvom foriem. Skoro každá oblasť, mesto alebo obec má svoj vlastný folklór - zvyky, tradície, kroje, hudbu, piesne, tance a nárečie. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na viacerých miestach usporadúvané folklórne festivaly. Slavica Festival chce svojim špecifickým spôsobom prispieť k prezentácii a propagácii slovanského folklóru.

Medzinárodná konferencia Forum Slavica

Hlavným cieľom medzinárodných konferencií je vytvárať priestor pre poznávanie a reflektovanie našej vlastnej minulosti a našej identity, ktorá môže mať rôzne podoby. Preto vznikla myšlienka organizovať každoročne v rámci Dní Slovanov vedecké konferencie pod názvom Fórum Slavica.

Aj v rámci týchto konferencií chce o.z. Slavica popularizovať dejiny a kultúru Slovanov, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva európskej civilizácie a tiež históriu, jazyk, ľudovú aj modernú kultúru novodobých a moderných (súčasných) slovanských národov, národností a komunít z celého sveta.

Bibliotéka Slavica

Občianske združenie Slavica sa v rámci svojich aktivít venuje aj vydavateľskej činnosti. Prvou publikáciou bolo vydanie zborníku príspevkov z vedeckej konferencie Forum Slavica, s názvom Slovania, téma aktuálna.