Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

Vážení klienti a obchodní partneri, vítame Vás na našej webovej stránke.

Spoločnosť Nitrava s.r.o. vznikla v roku 2011, so sídlom v Bratislave a prevádzkou v starodávnej a staroslávnej Nitre. Zaoberáme sa predovšetkým obchodovaním s nehnuteľnosťami (so zameraním na historické pamiatky - kaštiele a kúrie), o ktorých si môžete prečítať viac v priečinku nehnuteľnosti. Ďalej sa naša spoločnosť v spolupráci s o.z. Slavica zaoberá vydavateľskou činnosťou, zameranou na publikácie a knihy so Slovanskou tematikou. Okrem realizácie investičných a developérskych projektov podporujeme aj dobročinné projekty, ktoré sú zverejnené na našej stránke, respektíve na stránke www.slavica.sk.

Cieľom spoločnosti Nitrava s.r.o. je poskytnúť taký servis zákazníkovi, ktorý smeruje k jeho maximálnej spokojnosti. Dôležité pre nás je zároveň budovanie dôvery tak, aby ste sa na nás mohli v prípade potreby kedykoľvek znovu obrátiť.

Tešíme sa na spoluprácu a Veríme, že budete s našimi službami vždy spokojní

Miloš Zverina
"Teším sa na spoluprácu a verím, že budete s našimi službami vždy spokojní."

Miloš Zverina // konateľ spoločnosti Nitrava s.r.o.

Oľga Beregová: Symboly Slovanov
Michail Ošlakov: Génius Stalin
BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA
Viktor Timura: Generácia Všeslávie
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ
BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA PRVÁ
Starodávna minulosť kozáctva
Kráľovstvo Slovanov
Skazky národa Slovenov
Slovanstvo a svet budúcnosti
Zborník 2015 - Štúr a Slovanstvo
Zbornik 2014 - Slovo a písmo Slovanov
Atlas slovenský kaštieľov a kúrií, Bratislavský kraj
Zborník 2013 - Cyril A Metod
Zborník 2009 - Slovania: téma aktuálna