Historické nehnuteľnosti

Spoločnosť Nitrava s.r.o. dlhodobo zhromažďuje a katalogizuje historické stavebné pamiatky vrátane tých, ktoré ich vlastníci ponúkajú na predaj. V súčasnosti disponujeme najväčšou databázou informácií v tomto sektore. , katalóg obsahuje údaje o vyše 650 historických objektoch na Slovensku. Ide predovšetkým o kaštiele a kúrie, mestské paláce, technické pamiatky a ďalšie historické nehnuteľnosti. S predajom historických nehnuteľností máme niekoľkoročné skúsenosti, zrealizovali sme napríklad predaj kaštieľa v obci Sasinkovo pri Hlohovci.

Viac ako dvadsaťročné skúsenosti

Portfólio činností našej spoločnosti nezahŕňa iba oblasť predaja historických budov. Máme viac ako dvadsaťročné skúsenosti s prácou v treťom sektore pri záchrane historických objektov. V 80-tich rokoch minulého storočia sme sa podieľali v rámci združenia SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) na záchrane kaštieľov v Alekšinciach. Dezasseho kaštieľ sme kompletne vyčistili, zabezpečili sme strechu pred zatekaním, urobili vlastný výskum, vyčistili park od náletov drevín a komunálneho odpadu a z celého objektu sme vyhotovili fotodokumentáciu a nákresy. Pri Jánossyho kaštieli (kúrii) sme zrealizovali podobné práce, ako pri Dezasseho kaštieli.
Na konci 90-tich rokov sme pod hlavičkou občianskeho združenia Alexu, združenia na pomoc deťom a prírode (villa Alexu je historický názov Alekšiniec) odpracovali stovky hodín pri záchrane kaštieľa v Lukáčovciach. Kaštieľ sme kompletne vyčistili, zrealizovali sme pamiatkový a archeologický výskum, ďalej sme vymenili strechu a stropy kaštieľa.

Viac informácií o historických nehnuteľnostiach nájdete na internetových stránkach www.manor-chateau.com, ktoré majú za svoj cieľ rozšíriť webový priestor v oblasti historických nehnuteľností na Slovensku. Na webe bude možné nájsť nielen základné informácie o vybraných architektonických pamiatkach na Slovensku, ale aj aktuálnu ponuku historických pamiatok určených na predaj pre potenciálnych klientov a investorov do historických budov. Nájdete tu čo najpodrobnejšie informácie o aktuálnom stave nehnuteľnosti, fotodokumentáciu a video prezentácie objektu. Stránky budeme priebežne aktualizovať.